ผู้จัดการแม่ฮ่องสอนทีเอ็นทัวร์

logo

คุณอร รักเมืองไทย

แฟนเพจ

ลิงค์ต่างๆ

logo logo logo

สำหรับผู้ดูแลระบบ

4 วัน 3 คืนเชียงตุง

โปรแกรมทัวร์ 4 วัน 3 คืนเชียงราย เชียงตุง – เมืองยอง วันที่หนึ่ง เชียงราย-ไร่ชาฉุยฟง- ไร่เชิญตะวัน-ขุนน้ำนางนอน 13.55 เจ้าหน้าที่รอรับ สนามบินเชียงราย เดินทางต่อไปยัง ไร่ชาฉุยฟง ศูนย์วิปัสสนา ไร่เชิญตะวัน เดินทาง นย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ก่อตั้งขึ้นโดยท่าน ว.วชิรเมธี หรือพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น “ศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก” (International Meditation Center) รมณียสถานแห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่ 217 บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย บนเนื้อที่กว่า 170 ไร่ ทิศเหนือติด ทุ่งนา ทิศใต้ติดอ่างเก็บน้ำห้วยสัก ทิศตะวันออกติดอ่างเก็บน้ำห้วยสัก ทิศตะวันตกติดถนนของชุมชนนอกจากเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ยังเป็นที่ตั้งของ สำนักงานมูลนิธิวิมุตตยาลัย สถาบันวิมุตตยาลัย มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์) โดยที่มาของชื่อ เชิญตะวันนั้นหมายถึง […]

4 วัน 3 คืนเชียงตุง

โปรแกรมทัวร์ 4 วัน 3 คืนเชียงราย เชียงตุง – เมืองยอง วันที่หนึ่ง เชียงราย-ไร่ชาฉุยฟง- ไร่เชิญตะวัน-ขุนน้ำนางนอน 13.55 เจ้าหน้าที่รอรับ สนามบินเชียงราย เดินทางต่อไปยัง ไร่ชาฉุยฟง ศูนย์วิปัสสนา ไร่เชิญตะวัน เดินทาง นย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ก่อตั้งขึ้นโดยท่าน ว.วชิรเมธี หรือพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น “ศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก” (International Meditation Center) รมณียสถานแห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่ 217 บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย บนเนื้อที่กว่า 170 ไร่ ทิศเหนือติด ทุ่งนา ทิศใต้ติดอ่างเก็บน้ำห้วยสัก ทิศตะวันออกติดอ่างเก็บน้ำห้วยสัก ทิศตะวันตกติดถนนของชุมชนนอกจากเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ยังเป็นที่ตั้งของ สำนักงานมูลนิธิวิมุตตยาลัย สถาบันวิมุตตยาลัย มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์) โดยที่มาของชื่อ เชิญตะวันนั้นหมายถึง […]

เที่ยวแม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน

เชียงใหม่—ปาย—สะพานประวัติศาสตร์ปาย –แกรนแคนยอนปาย-Coffee In Love 09.00 น.          รอรับคณะ ที่เชียงใหม่  ณ.จุดนัดพบ สนามบินเชียงใหม่ 09.30 น. เริ่มต้นจากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทาง 107 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทาง 1095 บริเวณบ้านแม่มาลัย แวะ ก่อนเข้าปาย นำท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ำดังซึ่งเป็นสถานที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ที่สวยงาม สัมผัสทิวทัศน์อันสวยงามอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ถึงปายตอนบ่ายๆ ชมสะพานประวัติศาสตร์ปาย จิบกาแฟลาวที่ร้านคอฟฟี่อินเลิฟ Coffee In Loveพร้อมบรรยากาศชิลล์ๆ 12..00 น.         รับประทานอาหารกลางวันที่  ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)  13.30 น. เดินทาง ถึงอำเภอปาย ชิลล์ถ่ายรูปที่สะพานประวัติศาสตร์ปาย 14.30 น.เที่ยวกองแลนด์ปายหรือแกรนแคนยอน ปาย  15.30 น ไหว้สามพระธาตุแม่เย็นอำเภอปายน. เที่ยวสันติชนปาย เดินขึ้นกำแพงเมืองจีนจำลองที่สันติชล แต่งกายชุดฮองเฮา 17..00 น. เช็คอินน์เข้าที่พัก  เบลล์เวลล่าปาย 19.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ […]